Wuběr rěčow:

3. mjezynarodna rězbarska dźěłarnička 2008

gmejny Njebjelčicy wotměje so wot  26. awgusta do  7. septembra w Miłočanskej skale. (Křižowanišćo S 100 / S 102 mjez Kamjencom a Pančicami)

Herzlich willkommen!
Witajće k nam!
Witamy serdecznie!
Vitáme vás srdečně!

Rězbarska dźěłarnička prěčišćo

Z kulucha skulptura

Pod nawodom magistra Pětra Manhal z Graza w Rakuskej wotměje so čěsko-němski projekt, na kotrymž so tež wuměłcy z Pólskeje, Zapadneje europy a Gabuna wobdźěla.

Pod aspektom přěčišćo nastanu wudźěłki z drjewa, zornowca a pěskowca.

Projekt "Zběrka pod wodu" so lětsa dale wjedźe.

Zakónčenje lětušeje dźěłarnički budźe 7. septembra.

Zajimcy móža pak hižo wot 30.08.2008 wšědnje wot 10-18.00 hodź. wuměłcow při dźěle wobkedźbować.

Projekt spěchuja:           

  1. Krabat z.t.
  2. Euroregiona Nisa
  3. Krajnoradny zarjad Budyšin
  4. Verkehrsverbund Oberelbe
  5. Kulturny rum Hornja Łužica / Delnja Šleska  a
  6. gmejna Njebjelčicy

K dźělnej prezentaciji

wot janaura 2009 mamy nowu adresu: www.krabatstein.eu

http://miltitz.bplaced.net/

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de