Wuběr rěčow:
2008

Burska zahroda

Tak je mała oaza nastała

Spočatki zahrodki při twarskim dworje so 2006 połožichu. Wjele pilnych rukow pomhaše symjo, horncy, polcy a scyła rumnosć zarjadować.
Mała skupinka zahrodkarjow njeměješe so přeco lochko: zelene trawy njejsu tak wažne!

Njedźiwajo na to skupinka pilnje dale dźěłaše. Z wjele prócu a přeco zaso z nowymi idejemi nasta při něhdyšej hródźi rjana zelena oaza. Kwětki, zela a zelenina tam wurjadnje rostu.

Fasada so ponowi a z lěsycami porjeńši. Hižo 2006 na 1. neplacym swjedźenju běchu wopytowarjo połni chwalby za to, štož je tu nastało.

Zo je w Njebjelčicach rjana zahroda, to je so wokoło powědało. Gmejna ma tež lěpšiny z toho – dóstanje kwětki a produkty zahrody. Někotři wjesela so z pisanosće zahrody, druzy sej něštožkuli wothladaja a tamni rady čerstwu zeleninu kupuja. Přeswědčće so sami a wopytajće nas raz! Widźimy so zawěsće na 3. neplacym swjedźenju w septembrje 2008!

2006 wotmě so prěni  z nětko kóždolětnje so wotměwacych neplacych swjedźenjow. Wobydlerjo gmejny a hosćo maja móžnosć sej twarski dwór kaž tež pokazku hribow a přehladku rasowych nukli wobhladać.

Neplacy swjedźeń 2008

 
Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de