Wuběr rěčow:
/ TURIZM  / Witanje  

Wutrobnje Was witamy,

lubi hosćo na našich nowych internetowych stronach za turistow.
Woni hakle nastawaja, rostu a to najprjedy w němskej rěči....

Našu gmejnu přiwzachu  swjatočnje 4. aprila 2011 do Sakskeje turistiskeje kampanije "Dowol w sakskich wjeskach".
Ratarski a wobswětowy minister Frank Kupfer přepoda wopismo a plaketu 14 wuzwolenym wjeskam.
W přichodnych třoch lětach budźe Touristiske marketingowe towarstwo Sakskeje wsy a gmejny profesionelnje přewodźeć a poradźować. 

Naša gmejna je na to horda a budźe w přichodnym času turistiski běrow w Njebjelčicach zarjadować. Hosćo móža so tam potom direknje wobhonić, so poradźować dać a tak swój dowol resp. přebytk tu pola nas planować.

Wšitke daleše informacije přečitajće sebi prošu w němskej rěči, přetož z přełožkom hišće chwilku traje. Prosymy Was wo zrozumjenje za to!

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de