Wuběr rěčow:

Gerat Libš

Basnik Gerat Libš njebohi

Zrudźaca powěsć je so roznjesła, zo je serbski basnik Gerat Libš srjedu, 1. awgusta 2012, doma w Pančicach-Kukowje w starobje 77 lět zemrěł. Gerat Libš je so 24. měrca 1935 we Wěteńcy jako najstarši z třoch dźěći nana-mulerja a maćerje-domjaceje narodźił. W Njebjelčicach je sej jeho nan chěžu natwarił. Tam je hólčec dźěćatstwo přežiwił a wot 1941 štyri lěta zakładnu šulu wopytał. Wón bě w skupinje serbskich dźěći, kotraž poda so 1946 do Čěskosłowakskeje. Tam bě ze šulerjom realneho gymnazija w Čěskej Lipje a pozdźišo w Varnsdorfje, doniž so 1949 do Łužicy njenawróći a 1953 na Budyskej Serbskej wyšej šuli maturu złoži. Hižo jako wyši šuler bě so Gerat Libš do swojeje maćeršćiny a serbskeje kultury zalubował. Wón bě w 1. serbskej kulturnej brigadźe aktiwny a zahority čłon rejwanskeje skupiny. 1953 poda so wón na studij slawistiki do Lipska. Po studiju w lěće 1957 dźěłaše diplomowy slawist dwě lěće w Budyšinje jako lektor za wučbnicy a wot 1959 jako redaktor dźěćaceho časopisa „Płomjo“. Wot 1964 do 1966 absolwowa přidatny studij žurnalistiki. W redakciji Płomjenja bě jeho najpłódniši čas, tež jako basnik. Wón spózna swoju wosebitu lyrisku žiłku za dźěći. Mištersce wobknježeše při tym hrajkanje ze słowami, štož so dźěćom wosebje lubješe. Tež jeho tryski w basnjach a rymach běchu jónkrótne. Tak je Gerat Libš pod pseudonymom Lindaš pokročował w basniskim skutkowanju Jana Radyserba Wjele aMichała Nawki, kotrajž staj wobšěrnu lyriku za serbske dźěći pisałoj. Gerat Libš je z nowym widom dźěćom na zabawne wašnje spřistupnił žiwjenje a wšelake wjesne powołanja, na přikład z basnjemi

„Rěznik Kuši-Wuši“, „Swinjer-mišter Dunč“, „Hórnik Šimko-Jakubik“.

Cyle bjez pozběhnjenja pokazowaka je jich wjedł k česćownosći dźěławym napřećo. Jeho pryzlojte štučki su so samo komponistej Janej Cyžej tak lubili, zo je wón z Gerata Libšoweje prěnjeje zběrki „Z połnej karu“ někotre spěwy tworił a skónčnje ze cyklusa „Fajeripl Mirosław“ pjatnaće dźěćacych spěwow. Wot 1981 dźěłaše Gerat Libš znowa jako lektor a potom jako kulturny redaktor Noweje doby. Ze strowotnych přičin poda so wón 1990 dočasnje na wuměnk. Mnohim je Gerat Libš tež znaty jako zahority sportowc. Hižo w Njebjelčicach je sobu załožił tamnišu sportowu jednotku a bu z jeje čestnym čłonom. Tež jako chorowaty wopytowaše wón časćišo koparske hry w Chrósćicach, wšako w tamnišim mustwje jeho wnučk Matti sobu hraje. Nětko žaruja wo njeho mandźelska Herta, dźěsći Jana a Pedro ze swójbomaj, dalši přiwuzni, ale tež wšitcy ći, kotřiž Gerata Libša znajachu.

Njech wostanje wón nam w dobrym pomjatku!

 žórło: Serbske Nowiny 3.08.2012 A. Wićaz

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de