Wuběr rěčow:

Meje 2021

Nimo tych płaćiwych škitnych wukazow dla korony, je so pod dodźerženjom hygieniskich postajenjow, dowoliło meje stajić. 

Tež hdyž tu abo tamna meja w tutym lěće kusk mjeńša běše, hłowna wěc je, zo běše dowolene ju stajić.

Lotka a Sophia (Njebjelčanska pěstowarnja)

Quelle: https://www.csb-miltitz.de/

Lotka a Sophia strowitaj dźěći

Postrow wšikim dźěćom, kotrež njemóža tuchwilu jich lubowanu Njebjelčan pěstowarnju wopytać. Wobhladajće sebi, što su sebi Lotka a Sophia takle wumysliwoj.

www.youtube.com/channel/UCvAzUEtNagKlT692d_5wlhQ/videos

Młodźinski klub Njebjelčicy - twar terasy 10/2019

Akcije

Slow Food w Njebjelčicach

Sobotu 24. awgusta 2019 běše jedne wosebite zarjadowanje w Njebjelčanskeje gmejny. Pod titulom „Slow Food Łužica na wopyće w gmejny Njebjelčicy - městno přeměny, wobchowanja a widźenjow" započinaše so zarjadowanje 10 hodź. w knihownje gmejskeho centruma na hłownej droze. Nimo wodźenja přez Njebjelčic, wopytachu wobdźělniki zarjadowanja dźen wotewrjenych duri firmy "Suburban Seafood" a 13. rězbarsku dźěłarničku w Miłoćan skałje. Na kóncu sadźichu zhromadnje jedyn štom, kotryž su jako dar sobupřiwjezli. Na zarjadowanje běchu wšitcy witani, přišli su hnědźe 20 wosoby.

Lětna jězba towarstwa "Lauter Leise" 2017

projekt Goethe-Gymnazija w Biskopicach

2009 projekt šulerjow Goethe-gymnazija w Biskopicach:

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de