Wuběr rěčow:

Gmejnscy radźićeljo

Gmejnska rada wot awgusta 2019 woč. do junija 2023

Prěnje posedźenje gr a postajenje/witanje nowych čłonow gmejnskeje rady wotměješe so 29.08.2019 w Miłoćicach, Při Žabje.

Lukaš Deleńk
Njebjelčicy

Frank Domš
Serbske Pazlicy

Kristina Domšowa
Serbske Pazlicy

Tomaš Klar
Miltitz

Tomaš Kral
Njebjelčicy

Claudia Liznarjowa
Serbske Pazlicy

Oliver Loch
Miłoćicy

Daniel Möller
Serbske Pazlicy

Silvio Reineke
Serbske Pazlicy

Tomaš Šwejda
Pěskecy

Christina Łušanscyna
Njebjelčicy

wot 02/2021 Matej Cyž
Wěteńca

hač do 01/2021 Enrico Wätzig
Serbske Pazlicy

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de