Wuběr rěčow:

Stawizny přetwara na Heldec hospodu

Heldec hospoda - tykowane twarjenja, dwórčk, kiž leži při hłownym puću cuzym hnydom na přijomne wašnje do wóčka padnje. 
Kubicecy kupichu tónle dwór w lěće 1908. W druhej swětowej wójnje pak padnychu wšitcy štyrjo synojo - Pawoł, Jan, Jurij a Beno - w Ruskej.
1963 zdźědźi přichodny syn Gotthard Held domčki. Tute mjeno Held so w Njebjelčicach zadomi. Njebjelčanska gmejna kupi 1997 statok a mjeno něhdyšeho mějićela přewza do pomjenowanja Heldec hospoda.
Jako wot apryla 1998 do meje 1999 dźesać ABM dźěłaćerjow domy třistronskeho dwora přetwarichu a zwuporjedźachu, storčichu na na hrjadach zapisane lětoličby, kotrež wobkruća, zo je hłowne twarjenje starše hač 250 lět.
Zo bychu twar wěcywustojnje wukonjeli, dóstachu dźěłaćerjo teoretiske wukubłanje na twarskeho pomocnika.
Njehladajo na to, wuži gmejna tež nazhonjenja domoródnych firmow a derje z nimi hromadźe dźěłaše.
Dodźeržane maćizny dyrbjachu so wuměnić, cyle nowy třěšny stoł so  zezběha a zakry. Hewak pak so jara na wužiwanje starych twarskich maćiznow kaž hrjadow a cyhelow wažnosć kładźeše. Tute wěcy gmejna hižo někotre lěta składowaše. 
Znowanatwar bě jara na original wusměrjeny, na přijomnosće dźensnišeho dnja pak so njezaby, tak zo skiča so wulkotne wuměnjenja za hospodowanje runje tak kaž za towarstwowe žiwjenje. Wjesny raz burskeho statoka podšmórnje nutřkowne wuhotowanje kaž n.př. stare kamory a nadoba.  
Po koncepće hodźa so přenocowanja za wulke swójby we hłownym twarjenju dźělić wot skupinskich rumnosćow za hospodowanje rjadownjow abo młodostnych w pódlanskim twarjenju.
Dohromady su tam 28 łožow. W přizemju hłowneho twarjenja je towarstwowa rumnosć, kotraž hodźi so tež za swójbne swjedźenje wužiwać.
Financielnu podpěru za tute predewzaće dósta gmejna přez Hamt za nowozarjadowanje na kraju (ALE), kotryž cyłkowne wudawki k 80 % spěchowaše.  

Swjatočne poswjećenje a přepodaće Heldec hospody bě njedźelu,  9.meje 1999.

Hač do 30.11.2020 wužiłaše so Heldec hospoda jako dom za putnikowanske přenocowanja, a tež šulerjo, wjetše skupiny a turisća tu přenocowachu. Wot 01.12.2020 je Heldec dom nětk kruće priwatne přenajeny.

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de