Wuběr rěčow:

wobtwarjenske plany Miłoćicy

Wobtwarjenske plany wjesnjeho dźěla Miłoćicy (gmejna Njebjelčicy)

  1. "Miłoćicy - přemysłowy teritorij - 1. změna" (juni 2012) --> *.pdf

  2. "Miłoćicy - industrijowy a přemysłowy teritorij - Při Krabatowym kamjenju - 1. změna"
    (nowember 2018) --> *.pdf

 

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de