Wuběr rěčow:
/ CYRKEJ  / fara  

Wobnowjenje terasy wosadnicy

fota: J. Čornak

Spěchowanje k wobnowjenju wosadnicy

spěchowany: romsko-katolska fara "Swjateho Měrćina" w Njebjelčicach

LEADER-kónčina: Hornjołužiska hola a haty

projekt: wobnowjenje terasy při wosadnicy w Njebjelčicach. W lěće 1988 natwarjena terasa staše so přez wliw wjedra přeco bóle dezolatna a njemóžeše so wjace zjawnje wužiwać.

Po přewjedźenej fachowej inspekciji so rozsudźi, zo dyrbi so terasa přez twarsku firmu z techniku wottorhać. Přidatnje bě beton k stabilizaciji trěbny. Po tym slědowaše pjelnjenje z mineralowej měšeńcu a zhusćenje. Na kóncu su so terasowe plečicy w spliće suchje wupołožili.


Přez stworjenu runu płoninu je terasa nětko bjezbarjernje přistupna. Prjedawše schodźenki su so wotstronili.

Wobydlerjo Njebjelčanskeje gmejny, kaž tež hosćo so wjesela, zo wobsteji dźak spěchowanja po směrnicy Sakskeho krajneho ministerstwa za wobswět a ratarstwo k přewjedźenju wuwićowych LEADER strategijow (směrnica spěchowanja LEADER - RL LEADER/2014) wot 15.12.2014 móžnosć wobnowjenu terasu zaso wužić.

Přizwolene spěchowanje za přez ELER financowany projekt wučini 75% podpěrowych wudawkow.

spěchowane přez:

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de