Wuběr rěčow:
/ KULTURA  

Kultura a nałožki

Z wulkim pućowanjom narodow zasydlichu so w 6. lětstotku wšelake słowjanske splahi mjez Wódru/Nysu a Solawu/Łóbjom, mjez Rudnymi horinami a Baltiskim morjom. K tutym zapadnosłowjanskim splaham słušachu Milčenjo a Łužičenjo w Hornjej a Delnjej Łužicy, ke kotrymž naslěnikam Serbja liča.

"Serbja" mjenuja so w Hornjej Łužicy Serbja a we Delnjej Łužicy "Serby" abo alternatiwnje němsce "Wenden". Wšitke pomjenowanja maja swoje korjenje we łaćonskim "sorabi" a "veneti".

Kultura a stawizny Hornjeje Łužicy su we wosebitej měrje ze Serbami zwjazane. Tutón najmjeńši słowjanski lud je sej hač do dźensnišeho swoju rěč a swoje nałožki w němskej wokolinje zdźeržał. Tak wuhotuja so zjawne tafle w serbskim sydlenskim rumje dwurěčnje. Wosebje jutrowny nałožk křižerjow je so k podawkej nadregionalneho zajima stał.

W Njebjelčanskej gmejnje prócuja so institucije, towarstwa a jednotliwcy wo spěchowanje serbskeje kultury. Jedyn z wjerškow je nimo njeličomnych cyrkwinskich nałožkow, Mjezynarodny gmejnski swjedźeń.

foto: Bože ćěło, Njebjelčicy, junij 2004, radyserb

Dalše informacije za pućowanja do blišeje wokoliny dóstanjeće tež pod www.kamenz.de a tež pod  www.tv-bautzen.de

a tež w  Heldec hospodźe >

pensije w gmejnje >

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de