Wuběr rěčow:

Pěskecy

Wokoło ryćerkubła Pěskecy rjaduja so rjane domy a burske statoki. Jako "hród" mjenowane ryćerkubło so najskerje na městnje wodoweho hrodu natwari. Dźensa słuži jako bydlenski dom. Někotre metry dale namakaš Bulankec jěchanski dwór a wot wjesnjanjow natwarjenu kapałku.

Pěskecy leža wosrjedź lěsow a na pěskowych zahonach. Na pěsk pokaza tež mjeno wjeski, kiž so 1280 jako Pezkowicz naspomni. We wokolnych lěsach rostu wšelake rostliny a kerki, kaž na přikład jałorc. Na puću do Róžanta namakaš rjanu a sylnu lipu. Mjez Pěskecami a Smjerdźacej pokazuja 17 škitane hórske rowy (mohily) na něhdyšu Łužisku kulturu.

Wot 1947 do 1959 bě južnje Pěskec brunicowa jama wotkryta. Nětko je "Manfredsee" z wodu napjelnjeny a poskićuje wodosportowcam domiznu.

Wobydlerjo Pěskec (240) wobsedźa rjane přirodne sportnišćo. Wone so zhromadnje ze sportowym domom wot Sportoweho towarstwa wobhospodari. Při sportnišću je tež młodźinski klub.

Žórła: Hans Neumann a Werner Schmidt, "Westliche Oberlausitz zwischen Kamenz und Königswartha", 1990; Heinz Kubasch, "Heimatbuch"

Peters Litho, Lipsk
Foto: Hród/Ryćerkubło, Pěskecy, 2003, radyserb

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de