Wuběr rěčow:

Serbske Pazlicy

Serbske Pazlicy leža 1 km wuchodnje Njebjelčic a liča 280 wobydlerjow. Pazelicz slavicum so 1374 prěni raz w stawizniskich knihach naspomni. 600 lět pozdźišo přirjadowachu so Njebjelčanskej gmejnje.

Serbske Pazlicy su sej swoju wjesnu charakteristiku přez lětstotki zdźerželi. Tak swědča sylne štomy, wulke burske statoki a rjane domy wo typiskim serbskim krajnym wutwarje.

Zo běchu Serbske Pazlicy hižo před 3000 lětami wobsydlene, dopokazaja palne jamy Łužiskeje kultury. Hišće dźensa mjenuje so wyšina 196 m sewjerowuchodnje Serbskich Pazlic "Spalena hórka". Spalena hórka móže lěsny woheń, palne trjebjenje abo sucha pěskowa póda, na kotrymž so lochko žito spali, woznamjenić.

Aktiwne wjesne žiwjenje wuchadźa z wjesneho kluba a ze Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa. Dalše towarstwowe zetkanišća su Kralec hosćeńc a młodźinski klub.

Žórła: Hans Neumann a Werner Schmidt, "Westliche Oberlausitz zwischen Kamenz und Königswartha", 1990; Heinz Kubasch, "Heimatbuch"

Foto: 2003, radyserb

Póstnicy

Za pjaty počas je w Serbskich Pazlicach hižo nimale 40 lět dołho karnewalowe towarstwo zamołwite. Před krótkim wuzwolichu sej noweho princa sezony 2008/2009, je to z Miłoćic pochadźacy  Krisztian I. z Ertlec łuki.

dalše informacije namakaće pod towarstwa/WCV

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de