Wuběr rěčow:

Miłoćicy

Wosrjedź płódnych zahonow, mjez kotrymž so jednotliwe lěski wupřestrěwaja, leža Miłoćicy ze swojim burskim sydlišćowym žrom w nižinje Jaworki.

1348 naspomnjena wjeska (Mylticz = město Miłoty) dyrbješe na Klóšter Marijina hwězda dawkować, słušeše pak k tachanstwje Swj. Pětra w Budyšinje; Miłoćicy su wot lěta 1974 wjesny dźěl Njebjelčic.

Přez "Miłočansku žabu" je 240 wobydlerjow sylna wjeska znata. Přirodoškitny granitowy kamjeń dósta w lodowym času swoju markantnu formu.

W pěskowej jamje sewjerowuchodnje Miłoćic sydla brjóžne łastojčki. Dalše typiske ptače družiny su lěsna sowa, wěžny sokoł abo kibut.

Towarstwowe srjedźišćo twori "Bliski nakup Miłoćicy". Tu zetkawaja a informuja so wobydlerjo wokolnych wsow a wjetši dźěl wjesnjanjow. Miłočenjo angažuja so we wohnjowej woborje abo w Miłočanskej žabje z.t.

Žórła: Hans Neumann a Werner Schmidt, "Westliche Oberlausitz zwischen Kamenz und Königswartha", 1990; Heinz Kubasch, "Heimatbuch"

Foto: 2002, radyserb

dale tež pod  http://www.žaba.de

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de