Wuběr rěčow:

Twarski dwór

W hródźach Miłočanskeho prodrustwa plahowaše so skót hač do lěta 1990. Potom stejachu hródźe prózdne, doniž gmejnscy přistajeni njezapočachu twarjenje rumować a přetwarjować.

Wot lěta 2001 počachu systematisce stare twarske maćizny kaž cyhele, hrjady, wokna a durje składować. 

Tute materialije wužiwachu so při wutwarje Heldec hospody,  młodźinskeho kluba, Purškec wobchoda, gmejnskich rumnosćow při sportnišću, kniharnje, Krabatoweho běrowa a frizěrskeho salona w Njebjelčicach.

Knjez Silvio Reineke je přistajeny gmejny a zamołwity za rozumne zasadźenje wšěch pomocnikow gmejny. Wušiknje stara so wón wo dalši wutwar twarskeho dwora. Nastali su porjadne składy za material, rumnosće za towarstwa a za přebywanje přistajenych pomocnikow gmejny.

~ Kedźbu: twarski dwór ma dowol wot 09.08. - 22.08.2021 ~

 

 

Stare twary, hladanje pomnikow a ekologija

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de