Wuběr rěčow:

Nowe popłatki

Gmejnska rada Njebjelčicy je na swojim posedźenju 24.02.2011 nowe popłatki za wužiwanje Heldec hospody wobzamknyła. Tute płaća wot 1.03.2011.

Płaćizny za wužiwanje Heldec hospody

městnosć za praženje

 1. dwójna stwa z łóžkom:

  • 20  € na nóc a jednu wosobu we stwě
  • 35 € na nóc a dwě wosobje

 1. wjacełožowe stwy (wot 3 wosobow)

  • za 1 přenocowanje: 13 € na wosobu/nóc
  • za 2 přenocowani:   12 € na wosobu/nóc

 2. wjacełožowe stwy (wot 12 wosobow)

  • za 1 přenocowanje: 12 € na wosobu/nóc
  • za 2 přenocowani:   11 € na wosobu/nóc

 3. dźěći pod 3 lět: darmotnje
 4. poćehnjenja: inkluziwnje
 5. samozastaranje
 6. towarstwowa stwa: (za swjedźenje a posedźenja) 50 € na dźeń
 7. wužiwanje grila/róženja: 10 € bjez wuhla
 8. wužiwanje nuznikow n.př. při grilowanju: 5 €
 9. kónčne rjedźenje stwow: 20 €

staw: 13.08.2019

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de