Wuběr rěčow:
/ KULTURA  / Wosobiny  / Jan Cyž  

Jan Cyž

narodźi so 16.07.1923 w Njebjelčicach
jako syn ratarja a ludoweho basnika
bě hudźbnik
1935 - 1937 wopyta pólski gymnazij w Bytomje
1937 - 1941 gymnazij w Budyšinje
1941 - 1944 bě wojak,  pola Woronježa zemrě

Za čas ludoweje šule nazwučowa sej Jan Cyž awtodidaktisce wjacore instrumenty (klawěr, husle, šifferklawěr a dr.) a pospyta so w spisanju prěnich spěwow wjeselohry "Meja” na tekst swojeho nana; w Bytomju so wosebje w hudźbnej teoriji wukmani a skomponowa kusaj za klawěr "Ungarische Rhapsodie”, druha je bjez napisma; w Budyšinje nawjedowaše chór gymnaziastow a mału rejwansku kapału, za kotruž wobdźěła wšelke zabawne titule. Wobrotniwe kompozicije a wobdźěłanja Jana Cyža su hač na wozjewjenej kěrlušej w rukopisu wostali. Jan Cyž wobsedźeše přinarodźeny absolutny słuch. Nastachu přez njeho hłosy za Wosadnik (Budyšin 1960) - kěrlušej: "Ow Marija pomhaj nam” a "Budź Marija postrowjena”

žórło/Lit.: Nowy biografiski słownik 1984 / J. Łušćanski

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de