Wuběr rěčow:

Franc Jan Günther

Dokumentarist wšědneho dnja na wsy

Do prěnich fotografow-amaterow po Serbach smě so ličić Franc Jan Günther. Narodźił je so wón 5. septembera 1888 w Serbskich Pazlicach. Po nanje je nawuknył šewcowstwo a je pućował skoro přez cyłu Němsku, Awstrisku a Šwicarsku. Po prěnjej  swětowej wójnje zezna so w Drježdźanach z tam słužacej Almu Luizu Schindlerec, z kotrejž so zmandźeli. 1932 dotwarištaj sej w Njebjelčicach swójski domčk.

Nimo šewcowanja přewza wón 1935 wjesny póst, kotryž do swojeje smjerće 29.januara 1958 wjedźeše.

Hdy je Franc Günther fotografować započał, njehodźi so dokładnje prajić. Na zakładźe swojich fotow pak je so hižo 20/30lětny z fotografowanjom zaběrał.Po prěnjej swětowej wójnje je do wobraza stajił wosebje kwasy a  cyrkwinske swjedźenje, słužowne a přiwuznych. Dokumentował je podawki we wsy a přirodne katastrofy . Namakał je idylki a swojoraznosće bliskeje a dalšeje wokoliny, přeco we zwisku z čłowjekom, jako najsensiblniše měritko časa.

Franc Jan Günther je so stał z dokumentaristom  swojeje doby. Přez syna Wernera Günthera bu 36 negatiwow na škleńcy wuchowanych.

Zdźeržanych je hišće jónu telko originalnych fotow, wo kotrychž pak negatiwy na škleńcy nažel wjace njeeksistuja.

Tute fota so prěni króć składnostnje 4. dnjow serbskeho filma wot 7.-9.11.1991 w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje wustajichu.

awtor: Jurij Łušćanski  

Serbski fotograf 

Do sławneje generacije započatkow fotografije, kotraž so 1829 w Parisu patentowaše, směmy ličić tež Serbow. K snano prěnim fotografam słuša Pětr Dučman (1839 - 1907), lěkar a kulturny prócowar Serbow, kotryž wuznamjeni so na wustajeńcomaj w Berlinje a Lipsku za medicinsku fotografiju. Druhi nam znaty a zdobom prěni profesionalny fotograf bě Adolf Kokla (1830 - 1891). Wot jeho 16 znatych fotow je najstarše z lěta 1864.
Do prěnich lubowarjow fotografije po Serbach ma so tež wuzběhnyć Franc Jan Günther. Wosebje po 1. swětowej wójnje je fotografował kwasy a prěnje swjate woprawjenja, słužowne a přiwuznych, zwobraznił je dale wjesne swjedźenje kaž mejemjetanje, poswjećenje wójnskeho pomnika, kaž tež dokumentował přirodne katastrofy (po wulkim wětřiku blisko Njebjelčic pola Žurec).  Přez syna Wernera Günthera bu 36 negatiwow na škleńcy (we formaće póstoweje karty) wuchowanych a hišće jónu telko budźa "wotćahi”, wo kotrychž hodźi so prajić, zo su to jeho originale.
Tak steji Franc Jan Günther ze swojimi fotami z doby mjez swětowymaj wójnomaj sobu na spočatku serbskich fotografow, stejo w tradiciji, kotraž wjedźeše so dale přez wučerja Jurja Kubaša-Worklečanskeho a dalšich.

napisał: Werner Günther 2004

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de