Wuběr rěčow:

Jurij Cyž-Hostak

Jurij Cyž-Hostak narodźi so dnja 3. měrca 1890 we Wotrowje.
Pobywši w 1. swětowej wójnje, woženi so 1919 do Njebjelčic.
Bórze po tym bě sobuzałožer Njebjelčan Sokoła a wěsty čas jeho nawoda.
W samsnym času bě spěwar Pančičan Lipy Serbskeje, doniž njebuštej chór a Sokoł wot fašistow zakazanej.
Zhromadnje z dr. J. Cyžom nawjaza w meji 1945 prěnje kontakty Serbow k sowjetskej komandanturje w Kamjencu.
Wot lěta 1945 hač do 1951 běše Jurij Cyž-Hostak wjesnjanosta w Njebjelčicach.
Ze swójbu wobstara 34 hektarske kubło, doniž njezastupi 1962 do prodrustwa, w kotrymž 1980 hišće dźěłaše.
Wot młodych lět běše wón pěsnjer njeličomnych basnjow a spisaćel krótkopowědančkow, w kotrychž wobjednawa ze šibałym posměwkom wosebje wjesne a wšědne žiwjenje.
Wot lěta 1963 běše tež sobustaw Róžeńčan kružka pisacych dźěławych.
Jurij Cyž-Hostak zemrě 3.01.1985 w Njebjelčicach.

žórło: "Nowa Doba" - 03.03.1980

Dwě twórbje z rukow Jurja Cyža-Hostaka

Ow palenco, ty walenco!

(wujimk 1964)

Ow palenco, ty walenco
ty dźiwowpołny napojo.
Štóž z tobu raz so spřećeli,
dosć dźiwnych wěckow nazhoni.

We wšěch barbach nam so poskićeš
a luboznje so posměwknješ.
Sy chorym dobre lěkarstwo,
strowych pak putaš na łožo!

Tak mnohim hłójčku zamućiš,
jich rozumčk sylnje wosłabiš.
Ty słabych často posylniš,
mjeztym zo mócnych zesłabiš.

Tak měrnych činiš zrěčniwych
a hewrjekarjow mjelčiwych.
Bojazliwcam daš kuražu,
sylnuchi pak k zemi padnu.

Z bjesady nasta hadrija
a z rěčenja pak rjejeńca.
Za chwilku samo bitwička,
nět mjez sobu so morskaja.

Ow palenco, ty walenco.
Tak skónči tuto přećelstwo!
Ty njewidźomny čerćiko,
ty naparał sy tajke zło!!!

 

Měr

Za měrom žedźi čłowjestwo,
měr wobsedźeć je bohatstwo,
měr wudobyć žno rjekowstwo,
měr wobchować pak wuměłstwo!

 

Jurij Cyž (1.04.1970)

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de