Wuběr rěčow:

Partnerska gmejna Namysłów

Partnerske zrěčenje

Partnerske zrěčenje podpisaštaj 04.04.1997 gmejna Namysłów a gmejna Njebjelčicy, zastupjenaj přez wjesnjanostow Adama Maciaga (naslědnik: Krzysztof Kuchczynski, wobraz nalěwo) a Tomaša Čornaka (wobraz naprawo).

Krótke předstajenje

Južnopólska gmejna Namysłów leži we wojewodstwje Opole na "Olenickiej" runinje we wysokosći mjez 137 a 194 m n. m. W sewjernym dźělu města běži rěka Widawa z jeje přliwom Studnica w rjanej wokolinje. Miłe wyšiny charakterizuja južny gmejnski dźěl (Stobrawsko-Turawskie krajne škitne pasmo).

Administratiwnje rjaduje so Namysłówska gmejna do 32 wjeskow a město same. Cyłkownje su na gmejnskej płoninje 290 qkm 26.800 wobydlerjow žiwi. Wot tutych sydla w měšće na 22,6 km² 16.900 wobydlerjow.

Namysłów leži při A8 (Wrocław - Warszawa) a při A4 (Wrocław - Opole - Katowice). Gmejna je wosebje ratarskeho razu.

Wot srjedźowěkowskeho spjateho systema Namysłówa su jenož Wrocławske wrota z wěžu (14. lětstotk), zbytki měšćanskeje murje w sewjernym a južnym měšćanskim dźělu a gotiski wjerchowski hród (wokoło 1360) z renesansowej studnju (wokoło 1600) zdźeržane. Pódlanska rěka Widawy (Młynówka), kotraž wosrjedź měšćanskich murjow běži, twori młynsku kupu. Cyrkej Swj. Pětra a Pawoła (15. lětstotk), Franciskanska cyrkej z klóšterskim twarjenjom (14. lětstotk), Marijanska cyrkej (14. lětstotk) kaž tež 57 m wysoka gotiska radnica (15. lětstotk) su dalše přikłady gotiskeho twarskeho wuměłstwa.

Za sport poskića Namysłów stadion, wjacore tenisownišća, kupjel, jěchanski centrum, wudźenske móžnosće při Widawje a hóńtwjerstwo we wokolnych lěsach. Kulturne srjedźišćo twori kulturny centrum z 10 dźěławymi skupinami (n.př. Wena, klub młodych awtorow a basnikow) a ze swjedźeńskej žurlu za 380 wopytowarjow. Dale namakaš tam měšćanski muzej (z Jan-Skala rumnosću), dwě kniharni, sydom pěstowarnjow, gymnazij, hudźbnej šulu a dwě powołanskej šuli.

Žórło: Urzad Miejski w Namysłowie, internet: http://www.namyslow.eu

Foto: IX. mjezynarodny gmejnski swjedźeń, Njebjelčicy, 2000, Hanski

Kontakt

Urzad Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
PL 46-100 Namysłów

telefon +48 77 41903-00
telefaks: +48 77 41003-34

e-mail: sekretariat[at]namyslow[.]eu
internet: http://www.namyslow.eu

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de