Wuběr rěčow:

Partnerska gmejna Hlučin

Partnerske zrěčenje

Partnerske zrěčenje podpisaštaj 09.07.2000 gmejna Hlučin a gmejna Njebjelčicy, zastupjenaj přez wjesnjanostow Petra Adameca (wobraz srjedźa) a Tomaša Čornaka (wobraz naprawo).

Krótke předstajenje

Sewjeročěske město Hlučin leži pod nohomaj Hlučinskeje pahórčiny (Hlučinska pahorkatina) a při Opavje.

Hlučin je so 1256 přez čěskeho krala Přemysla Otakara II. załožił a běše přeco centrum za wikowanje a rjemjesło. Tež hdyž dźensa wjetšina 15.000 wobydlerjow w modernych domach bydli, móžeše so měšćanske srjedźišćo pomnikoškitnje zdźeržeć.

Lubowarjo zajimawostkow su k wopytej do farskeje cyrkwje Swj. Jana Křćenika (kostel sv. Jana Křitele) z jeje gotiskim žrom z lěta 1378 přeprošeni. Cyrkej słuša k najstaršim pomnikam města. Hród z lěta 1525 so na murjach stareho hrodu natwari. Hač do dźensnišeho su zbytki měšćanskeje murje z lětow 1525-1535 zdźeržane. Někotre rekonstruowane nasypy su wobhladanja hódne. Zwonka historiskeho měšćanskeho srjedźišća je cyrkej Swj. Markety (kostel sv. Markéty) z lěta 1538.

W měšćanskim dźělu Hlučina - Darkovičky leži wobtwjerdźenje ze samsnym mjenom. Wobtwjerdźenje je z awtentiskimi čěskimi nastrojemi a brónjemi wuhotowane. Mjez lětomaj 1935 a 1938 natwarjena twjerdźizna liči k jónkrótnym europskim unikatam. Dźensa je dźěl Šleskeho krajneho muzeja w Opavje.

Wopytowanski magnet je Areal za sport a wočerstwjenje (Sportovně rekreačni areál, internet: http://www.sra-hlucin.cz). Na 130 ha wulkim spjatym jězoru móža so wšelake družiny wodosporta přewjesć.

Gmejna Hlučin skića wulke kulturelne a historiske drohoćinki, rjanu přirodu, kiž je idealna za pućowanje a kolesowanje.

Žórło: Městski uřad Hlučin, "Hlučin", internet: http://www.hlucin.cz

Kontakt

Městski uřad Hlučin
Mirové náměsti č. 23, 24
CZ 74801 Hlučin

telefon: 595 020211
telefaks: 595 043238

e-mail: podatelna[at]hlucin[.]cz
internet: http://www.hlucin.cz

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de