Wuběr rěčow:

Přemysłowa přestrjeń Njebjelčicy

Přemysłowa přestrjeń Njebjelčicy (hornja wobrazowa połojca) je přez dobre wobchadne přiwjazanje a přez bliskosć k sydlišću Miłoćicy charakterizowana. Přemysłowe wužiwanje je nimale bjez hranicow móžne.

Předawanska oferta

Gmejna Njebjelčicy, poskaći swobodnu a hnydom k dispoziciju stejacu płoninu 30.000 m².

Při planowanju twarskich předewzaćow maja so zakładna płoninowa ličba wot 0,8, poschodo-płoninowa ličba wot 1,6 a maksimalna twarska wysokosć wot 15 m wobkedźbować.

Kontakt

Wjeselimy so na waš angažement!

Gmejna Njebjelčicy
Hłowna dróha 9
01920 Njebjelčicy

telefon: 03578 301006
telefaks: 03578 302491

e-mail: gemeinde[at]nebelschuetz[.]de
internet: http://www.nebelschuetz.de

Njebjelčicy kroča po nowych pućach

Po zawrěću něhdy najmodernišeje cyhelarnje cyłeje Němskeje w lěće 2003 zwosta tam na ležownosći wulka, prózdna hala.
Na nastork gmejny Njebjelčic nastwa tu nětko srjedźišćo za ökologiski industrijny a přemysłowy park "Při Krabatowym kamjenju" k produkowanju regeneratiwneje energije. Dotal nasta tam hižo park wětrnikow, kotryž dawa milinu 3.500 domjacnosćam. Dale je nastał na třěchach halow milinarnja z photovoltaikowych platow. Planowana je dale připrawa za wudobywanje energije z biologiskich płunow, fabrika za produkciju peletow z biologiskeje maćizny atd.
Do kołoběha energije maja so tež ratarske zawody blišeje wokoliny zapřijeć.  
Tuchwilu dźěłaja na wuwićowej koncepciji slědowace firmy:  

Lausitzer Erzeuger- und Verwertungsgemeinschaft nachwachsender Rohstoffe e.V. mit Sitz in Nebelschütz
ENSO
Bioenergy Lausitz GmbH & Co. KG i.G. in Nebelschütz
Netzwerk Biotechnologie Lausitz
GICON - Großmann Ingenieur Consult GmbH

Kontakt přez wjesnjanostu Tomaša Čornaka (2013)

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de