Wuběr rěčow:

XIV. mjezynarodny gmejnski swjedźeń a 4. KRABATowy swjedźeń 2005

Tema

Wot zorna k butrowej pomazcea narodna drasta.

Program

Pjatk, 08.07.2005

18:30 hodź.
wotewrjenje swjedźenja z natočenjom piwa;
wulki swjedźenski ćah pod temu: "Wot zorna k butrowej pomazce" a "Narodna drasta".
21:30 hodź.
reje w stanje z SIX-disko, Karaoke-Karli a Color
22:00 hodź.
reje pod hołym njebjom z Oldi Band Lipsk, DJ SaBine a Steffen
23:00 hodź.
wohnjostroj

Sobota, 09.07.2005

10:00 hodź.
start Krabatoweho swójbneho kolesowanja;
koparski turněr dorosta
10:30 hodź. sympozij "Dwu- a wjacerěčnosć- šansa za regionalne wuwiće Hornjeje Łužicy"
13:00 hodź.
beachvolleyball wo Krabatowy pokal - předkoło
13:30 hodź.
wotewrjenje mjezynarodneje wustajeńcy młodych wuměłcow
14.00 hodź.
wotewrjenje agrarno-historiskeje a pućowanskeje wustajeńcy Krabata;
koparski turněr Sokoła - stari knjezojo;
nurjenje w Miločanskej skale
15:00 hodź.
pokazka młóčenja žita pola Bjedrichec, wubědźowanje w dejenju;
přijězd kolesowarjow
16:00 hodź.
"Sněholinka a sydom palčikow" - serbske dźiwadło
17:00 hodź.
"Krabat we Łužicy" spěwohra šule Worklecy
19:00 hodź.
reje z DJ SaBine a Steffen a DJ contest-dobyćer;
Brasil-show w stanje

Njedźela, 10.07.2005

9:00 hodź.
swjatočna Boža mša
10:00 hodź.
rańše piwko z dujerskej hudźbu Horjanow
11:00 hodź.
bazar kulinariskich wosebitosćow našich přećelow z tu- a wukraja a rjemjeslniske wiki
14:00 hodź.
oratorij "Nalěćo” w cyrkwi;
zabawa za dźěći;
beachvolleyball wo Krabatowy pokal - finale;
kopańca SJ Njebjelčicy I - wubranka z KRABAToweho regiona
15:30 hodź.
Krabat - spěwna hra z Čorneho Chołmca
16:00 hodź.
kulturny program wuměłcow Krabatoweho regiona z Brětneje, Ćiska, Wojerec, kantorki a Měrćin Weclich;
kopańca stari knježa Njebjelčicy - tradiciske mustwo Dynamo Drježdźany
20:00 hodź.
tombola ze zastupnymi lisćikami a disko w stanje
22:00 hodź
lazerowa pokazka

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de