Wuběr rěčow:

XII. mjezynarodny gmejnski swjedźeń 2003

Tema

Narodne mjeńšiny.

Program

Pjatk, 11.07.2003

18:30 hodź.
wotewrjenje swjedźenja z wulkim swjedźenskim ćahom pod temu: Narodne mjeńšiny
19:30 hodź.
"Estrada mjezynarodneje folklory"
galaprogram folklorneho festiwala "Łužica 2003" z 400 rejowarjemi, spěwarjemi a instrumentalistamia z Europy, Asiskej a z Łaćonskej Ameriki
22:00 hodź.
reje z kapału "Horjany" w stanje; na jewišću z "Rocket" a z diskoteku Space-Dream z DJ SD
23:00 hodź.
wohnjostroj

Sobota, 12.07.2003

12:00-16:00 hodź.
koparski turněr młodźiny
15:00 hodź.
wotewrjenje wustajeńcy "Hornjołužiske póštowe karty" z A. Kurjeńkom, G. Schmelingom a T. Čornakom
program za dźěći z wikami drobnostkow
15:00-18:00 hodź.
dźěćace popołdnjo z nurjenskej šulu "Wódny muž"
dźiwadło "Wjelk a 7 kózlata" z Lajskej dźiwadłowej skupinu Šunow/Konjecy w serbskej rěči
16:00 hodź.
dia-zynkowy-přednošk Alfonsa Frencla w kehelowni k temje "Horizont swěta - Łužiske puće tu a za ekwatorom"
16:30 hodź.
koparska hra žonow
19:00 hodź.
reje w swjedźenskim stanje z "Comeback" a "Karaoke-Karli", kulturny program francowskeje skupiny "Zangalewa" (African Dance) w swjedźenskim stanje;
na jewišću z Raeggy-Band "THC-X" z Namysłowa a "Ageless" z Berlina

Njedźela, 13.07.2003

9:00 hodź.
swjatočna boža mša z ukrainiskimi hosćemi
10:00 hodź.
rańše piwko; wobjed z pólneje kuchnje
10:00-18:00 hodź.
wiki hornjołužiskich póštowych kartow
11:00 hodź.
rjemjeslniske wiki
13:30-18:00 hodź.
historiske hóńtwarske lěhwo z "Wokrjesnym hóntwarskim zwjazkom Kamjenc"
hóńtwarska kuchnja z praženym swinjom
14:00 hodź.
kopańca starych knjezow
14:00-18:00 hodź.
zabawa za dźěći z "Hrajnym mobilom 2003"
16:00 hodź.
překłapjeńka za dźěći z Čornym młynkom
koparska hra muži: SJ Njebjelčicy I napřećo Budissa Budyšin
17:00 hodź.
mjezynarodny kulturny program z francowskej skupinu "Zangalewa"
19:00 hodź.
reje z Karaoke-Karli w swjedźenskim stanje; na jewišću z diskoteku Top-Line z DJ Axel a DJ SD

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de