Wuběr rěčow:

X. mjezynarodny gmejnski swjedźeń 2001

Tema

Serbja w běhu časow

Program

Pjatk, 06.07.2001

18:00 hodź.
wotewrjenje z natočenjom piwa na swjedźeńskej łuce
19:30 hodź.
wulki swjedźeński ćah pod temu: Serbja w běhu časow
21:00 hodź.
reje w swjedźeńskim stanje z Rocket, Comeback a Rozmařilka, Disco z Kontaktmaschine;
wohnjostroj při ćmičkanju

Sobota, 07.07.2001

10:00 hodź.
koparske hry młodźiny
13:00 hodź.
fotowa wustajeńca w sportowym domje k temje: Serbja w běhu časow z wuměłcami: Jürgen Matschie, Peter Manhal z Graza, Christian Lindner, Jurij Hanski a Werner Günther
14:00 hodź.
mjezynarodny koparski turěr wo pokal Domowiny z mustwami z Hlučina, Namysłowa, Ladánybene a serbskeje wubranki Sokoła
14:30 hodź.
wotkryće noweje busty Jana Skale při Njebjelčanskej pěstowarni
15:00 hodź.
dźěcacy program z Krabatowej spěwnej hru Wulkoždźarjanskich;
kofej za seniorow w swjedźeńskim stanje
19:00 hodź.
reje w swjedźeńskim stanje z kapału Kadenc, Six-Disco a Calypso; na jewišću z Color a Kontaktmaschine; show-program francoskich hosći

Njedźela, 08.07.2001

9:00 hodź.
swjatočna boža mša z cyrkwinskim chórom a Rozmařilka
10:00 hodź.
rańše piwko z Rozmařilku
10:30 hodź.
diskusija k temje: Nowe struktury Domowiny z předsydu Janom Nukom
11:00 hodź.
rjemjeslniske wiki;
wobjed z pólneje kuchnje
12:30 hodź.
koparske hry młodźiny
13:00 hodź.
pokročowanje z fotowej wustajeńcu w sportowym domje
13:00 hodź. bis 15:30 hodź.
pokročowanje z mjezynarodnym koparskim turněrom
15:30 hodź.
mytowanje dobyćerjow koparskeho turněra z předsydu Domowiny
16:00 hodź.
wulki kulturny program z Měrćinom Weclichom, Myškami a chórom Lipa
17:30 hodź.
wubědźowanje: Bij Lukaša;
žónska kopańca
19:00 hodź.
reje z Topas a Dance-Projekt;
show-program francoskich hosći
22:00 hodź.
laserowa pokazka

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de