Wuběr rěčow:

Gmejnske a wjesne wohnjowe wobory

Nawoda gmejnskeje wobory: 

kamerad Křesćan Matka
zastupjer:kamerad Michał Łušćanski

Dobrowólna wohnjowa wobora Njebjelčicy

nawoda: kamerad Łušćanski, Pětr
zastupjer: kamerad Łušćanski, Michał
aktiwni čłonojo: 18
čestni čłonojo: 6

Dobrowólna wohnjowa wobora Pěskecy
nawoda: kamerad Matka, Křesćan
zastupjer: 
aktiwni čłonojo: 39
čestni čłonojo: 9

Dobrowólna wohnjowa wobora Miłoćicy

nawoda:
zastupjer:
aktiwni čłonojo : 8
čestni čłonojo: /

Wohnjowa wobora Njebjelčicy - Słužbny plan 2018

Januar

20.01.18 - Hłowna zhromadźizna w Pěskecach
Přepruhowanje zasadźenskeje bojoweje hotowosće, škričkowanske wukubłanje

Februar

23.02.18 - Hłowna zhromadźizna w Njebjelčicach
Pohibowanska jězba z LF8

Měrc

Njezbožowy škit UVV a FwDV
Praktiske wukubłanje při motorskej piwje
09.03.18 - Zwučowanje w škitnej dychanskej naprawje w FTZ

Apryl

Gratowa znajomnosć - techniska pomoc
30.04.18 - Wohnjowa straža při chodojty palenju
Wozydłowa znajomnosć

Meja

Gratowa znajomnosć při wodu wodźacych amaturach
04.05.18 - Boža mša k česći swj. Florianej
17.05.18 - Zwučowanje w škitnej dychanskej naprawje w FTZ
25.05.18 - Gmejnske wukubłanje na ležownosći pěstowarnje w Njebjelčicach

Junij

Škričkowanske wukubłanje w Miłoćicach
Taktiska jednotka při hašenju

Julij

27.07.18 - Gmejnske wukubłanje na ležownosći pěskoweje jamy w Pěskecach z hašenskim zwučowanjom

Awgust

Taktiska jednotka při hašenju > zakładne zwučowanje

September

Zwučowanje wobchadoweho njezboža a škričkowanske wukubłanje z wohnjowej woboru Pančicy-Kukow

Oktober

Zawěsćenje zasadźenskeho městna - wobswětlenje
Wozydłowa znajomnosć
Florianske wiki w Drjezdźanach

Nowember

Zymski škit za hydrantow a klumpow
Hladanje jězdźidłow

December

Teoretiske wukubłanje (aktualne temy)
Pohibowanska jězba z hašenskim awtom
hodownička

 

 

Wohnjowa wobora Pěskecy - Słužbny plan 2018

Januar

20.01.18 - Hłowna zhromadźizna w Pěskecach

Februar

23.02.18 - Hłowna zhromadźizna w Njebjelčicach

Měrc

09.03.18 - Zwučowanje w škitnej dychanskej naprawje w FTZ
30.03.18 - Wobchadne wukubłanjke

Apryl

Škričkowanske wukubłanje
Wukubłanje při milinowym agregaće
30.04.18 - Wohnjowa straža při chodojty palenju

Meja

04.05.18 - Boža mša k česći swj. Florianej
25.05.18 - Gmejnske wukubłanje na ležownosći pěstowarnje w Njebjelčicach

Junij

Škričkowanske wukubłanje w Miłoćicach
Wukubłanje mašinistow

Julij

27.07.18 - Gmejnske wukubłanje na ležownosći pěskoweje jamy w Pěskecach z hašenskim zwučowanjom

Awgust

24.08.18 - 19:00 hodź. wubědźowanje wohnjowych woborow w disciplinje "Löschangriff" w Pěskecach  >> přeprošenje

31.08.18 - Lěsne hašenske zwučowanje z wohnjowej woboru Smjerdźacy

September

28.09.18 - Zwučowanje wobchadoweho njezboža a škričkowanske wukubłanje z wohnjowej woboru Pančicy-Kukow

Oktober

Zymski škit
26.10.18 - Škričkowanske wukubłanje
Florianske wiki w Drjezdźanach

Nowember

30.11.18 - Teorija (słužbny předpis 3)
Škričkowanske wukubłanje

December

Pohibowanska jězba z hašenskim awtom
21.12.18 - hodownička

 

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de