Wuběr rěčow:

Gmejnske a wjesne wohnjowe wobory

Nawoda gmejnskeje wobory: 

nawoda: kamerad Łušćanski, Michał
zastupjer: kamerad Šwejda, Tomaš

Dobrowólna wohnjowa wobora Miłoćicy

nawoda: Cyž, Domenico
zastupjer:
aktiwni čłonojo : 5
čestni čłonojo: /

Dobrowólna wohnjowa wobora Njebjelčicy

nawoda: kamerad Ričl, Michał
zastupjer: kamerad Wroblewski, Gert
aktiwni čłonojo: 23
čestni čłonojo: 5

Dobrowólna wohnjowa wobora Pěskecy

nawoda: kamerad Šwurak, Frank
zastupjer:  kamerad Sćapan, Christoph
aktiwni čłonojo: 30
čestni čłonojo: 7

tu namakaće wustawki -->

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de