Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

foto: F. Hoza, 2020

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěcaceje Horneje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

Šulerjo gymnazija w Biskopicach su 2009 spěw wo Njebjelčicach napisali -->

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

~ tučasnje žane zarjadowanja mjez 10.01. - 31.01.21 dla korona wukaza - dalše informacije --> wokrjes Budyšin korona

bórze: Yoga za samodruhich, tydźensce na gmejnskej žurli -->

Za dźěći: "Lotka a Sophia" pola www.youtube.de -->

rěčne hodźiny ->

~ Pod dodźerženju aktualnych hygieniskich prawidłow (dalše informacije pod: --> link). ~

Wutoru, 19.01.21 njejsu mjez 09:45 - 13:15 hodź. žane rěčne hodźiny w běrowje (sekretariat). Za to wot 13:15 - 17:00 hodź.!

knihownja/tradiciska rumnosć ->

přehlad nowych knihow a medijow z KEB:

ke kulturnej protyčce ->

Heldec dom (bywša hospoda) >

wažna informacija: wot 01.12.20 žane putnikowanske přenocowanja/knihowanja wjace w Heldec domje - je nětk priwatnje přenajeny.

wozjewjenja ->

 • přichodne posedźenje gmejnskeje rady budźe 28.01.21 w 19:30 hodź. wočak. na gmejnskej žurli w Njebjelčicach -->
 • iniciatiwa nadhódnota --> informacije (němsce)
 • wozjewenja za plahowarjow pjerizny --> 1   2 (karte)
 • Fahrplanänderungen 13.12.20 Bus -->
 • změna jězbnych planow busa 13.12.20 -->
 • wozjewjenje kasy za skótne mrětwy Sakskje (TSK) ->  1 DOC    2 PDF
 • historiski projekt w domje za serbsku narodnu drastu we Wojerecach -->
 • spěchowanje socialnych institucijow --> informacije
 • spěchowanje energijowych projektow a ~ k škitanju klimy na komunalnej płoninje (němsce) ->
 • naprašowanje za předewzaća wot "WFS"-->
 • informacija k přizjewjenju dróhow, pućow a městnow -->
 • poradźowanje energije atd. -->  newsletter
 • informacije wot zwjazka za hladansku pomoc -->

BASGO(wšitko němsce)

projekt DiANA

Njebjelčicy su tež jako jedyn přikład za wulku wšelakorosć tutoho angažementa sobu pódla:

www.doerfer-im-aufbruch.de/doerfer/nebelschuetz/

dalše publikacije wo Njebjelčanskeje gmejny:

"Přełamy - nazhonjenja towaršnostneje změny po 1989"
Sandstein nakładnistwo Drježdźany (2019)
ISBN 978-3-95498-500-5
wudawaćeljo: Ira Spieker; Enno Bünz; Winfried Müller; Joachim Schneider; Institut za sakske stawizny a ludowědu 
str. 46 - 55: "Wjeska trjeba ludźi, kotřiž so wo wjesku staraja, typiskeho staraćelja."

Sakska telewizija:

"W chlěwje - prěnja němska pěstowarnja za garnely" --> widejo

wideo "Wjesne twarjenje w Sakskej"

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de