Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěcaceje Horneje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

Šulerjo gymnazija w Biskopicach su 2009 spěw wo Njebjelčicach napisali -> 2009Nebelschütz-mp3

Foto: priwatne, 2009

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

Wšitke wulke zarjadowanja su hač do 31.08.2020 wotprajene.

Za dźěći: "Lotka a Sophia" pola www.youtube.de

rěčne hodźiny ->

knihownja/tradiciska rumnosć ->

Knihownja je wot 07.05.2020 zaso wotewrjena, aktualne hygieniske prawidła maja so dodźeržeć.

ke kulturnej protyčce ->

tu namakaće Heldec hospodu >

wozjewjenja ->

  • digitalna mapa za twarcow (němsce) -->
  • BASGO spěchowanje přećiwo demency  -->
  • BASGO nowinska zdźělenka wo hladanskich domow (němsce) -->
  • projekt ProsperAMnet TGZ Budyšin nowinkowe listy (němsce)  1   2
  • 5. spěchowanska namołwa za elektriske awta (němsce) -->
  • spěchowanske programy energija (němsce) -->
  • informacija wo škódnych insektach we wokrjesu Budyšin (němsce) -->
  • regionale energijowe eksperty (němsce) -->

Corona

aktualne akcije ->

projekt DiANA

Njebjelčicy su tež jako jedyn přikład za wulku wšelakorosć tutoho angažementa sobu pódla:

www.doerfer-im-aufbruch.de/doerfer/nebelschuetz/

dalše publikacije wo Njebjelčanskeje gmejny:

"Přełamy - nazhonjenja towaršnostneje změny po 1989"
Sandstein nakładnistwo Drježdźany (2019)
ISBN 978-3-95498-500-5
wudawaćeljo: Ira Spieker; Enno Bünz; Winfried Müller; Joachim Schneider; Institut za sakske stawizny a ludowědu 
str. 46 - 55: "Wjeska trjeba ludźi, kotřiž so wo wjesku staraja, typiskeho staraćelja."

wideo "Wjesne twarjenje w Sakskej"

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de