Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

foto: F. Hoza, 2020

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěcaceje Horneje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

mobilny testowy team w Njebjelčicach, póndźelu 07:45-09:30 hodź. při sportnišću

~ informacije k aktualnymi korona rjadowanjemi pod: --> wokrjes Budyšin korona ~

informatiwne wideo ke škitnemu šćěpjenju přećiwo korona -->

wot 23.06.2021 přeco srjedu 17:00 - 18:30 hodź. - yoga za samodruhich z Lisu na gmejnskej žurli -->

Za dźěći: "Lotka a Sophia" pola www.youtube.de -->

rěčne hodźiny gmejnskeho zarjada ->

~ Pod dodźerženju aktualnych hygieniskich prawidłow (dalše informacije pod: --> link). ~

~ Póndźelu, 28.06.21 su jenož hač do 11:30 hodź. rěčne hodźiny w sekretariaće ~

knihownja/tradiciska rumnosć ->

Pokiw nowych wotewrjenskich časow knihownje:
wutoru:  14:00 - 15:30 Uhr
štwórtk: 16:30 - 18:00 Uhr
~~

přehlad nowych knihow a medijow z KEB:

ke kulturnej protyčce ->

Heldec dom (bywša hospoda) >

wažna informacija: wot 01.12.20 žane putnikowanske přenocowanja/knihowanja wjace w Heldec domje - je nětk priwatnje přenajeny.

wozjewjenja ->

 • přichodne posedźenje gmejnskeje rady budźe hižo 15.07.21 w 19:30 hodź. wočak. na gmejnskej žurli w Njebjelčicach -->
 • wozjewjenja ke narysej wobtw. plana "zapadnje Jěžoweje dróhi" -->
 • hasnjenje UMTSa Telekom -->
 • 10.07.2021 wiki powołanjow na lětanišću w Kamjeńcu -->
  informacije   přizjewjenje  faks
 • informacija za towarstwa a zarjadowarjow wo dobropisu GEMA za časy zawrjenja 2021 -->
 • atraktiwne spěchowanje za kupjenje swójskeho bydlenja -->
 • informacija kasy za skótne mrětwy (TSK) za plahowarjow pjerizny -->
 • iniciatiwa nadhódnota --> informacije (němsce)
 • wozjewenja za plahowarjow pjerizny --> 1   2 (karte)

energija a wobswět

 • 16.-17.06.21 - 7. Budyski energijowy forum – energijowy přewrót sami tworić --> 1 2
 • terminy energijowe poradźowanje 2021 atd. -->
 • spěchowanje socialnych institucijow --> informacije
 • spěchowanje energijowych projektow a ~ k škitanju klimy na komunalnej płoninje (němsce) ->
 • podpěra zjazka za eficientne twarjenja do 30.06.21 --> informacije

BASGO a hladanje (wšitko němsce)

 • samo a sobupostajenje w hladanskich domach w času korona pandemije -->
 • 13. dźeń seniorow -->
 • dźeń hladanja -->
 • socialna isolacija we hladanskich domach so dale njewjedźe -->
 • wólbowa proba -->
 • puć wotewrěć za konwencija swětostarych -->
 • wolóženje za dušu -->
 • nawrót do normality w hladanskich domach -->
 • informacije spěchowanja - Złote myto interneta 2021 (powabiće so) -->
 • informacije wot zwjazka za hladansku pomoc:
  * terminy za šćěpjenje -->   * započatk šćěpjenja -->
 • * wosebite korona prawidła při hladanju -->


Aktualne akcije a spěchowanja

projekt DiANA

Njebjelčicy su tež jako jedyn přikład za wulku wšelakorosć tutoho angažementa sobu pódla:

www.doerfer-im-aufbruch.de/doerfer/nebelschuetz/

dalše publikacije wo Njebjelčanskeje gmejny:

"Přełamy - nazhonjenja towaršnostneje změny po 1989"
Sandstein nakładnistwo Drježdźany (2019)
ISBN 978-3-95498-500-5
wudawaćeljo: Ira Spieker; Enno Bünz; Winfried Müller; Joachim Schneider; Institut za sakske stawizny a ludowědu 
str. 46 - 55: "Wjeska trjeba ludźi, kotřiž so wo wjesku staraja, typiskeho staraćelja."

Sakska telewizija:

"W chlěwje - prěnja němska pěstowarnja za garnely" --> widejo

wideo "Wjesne twarjenje w Sakskej"

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de