Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

foto: F. Hoza, 2020

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěcaceje Horneje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

 

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

Zarjadniski Zwjazk "Při Klóšterskeje wodźe" Pančicy-Kukow --> knihowanje terminow
(informacija za wopytowarjow: wot 04.10.2021 jenož z terminom, wutoru bjez termina móžno)

~ informacije k aktualnymi korona rjadowanjemi pod: --> wokrjes Budyšin ~

informatiwne wideo ke škitnemu šćěpjenju přećiwo korona -->

23.10.2021 wot 21:00 hodź. Halloweenparty w Njebjelčanskim młodźinskim klubje

27.10.2021 wot 14:00 hodź. molerska kofejownja w bibliotece w Njebjelčicach

06.11.2021 wot 15:00 hodź. sadźenje rejoweje lipy w Njebjelčicach

rěčne hodźiny gmejnskeho zarjada ->

~ Pod dodźerženju aktualnych hygieniskich prawidłow (dalše informacije pod: --> link). ~

~21.10.21 žane rěčne hodźiny wjesnjanosty ~

knihownja/tradiciska rumnosć ->

Pokiw nowych wotewrjenskich časow knihownje:
wutoru:  14:00 - 15:30 Uhr
štwórtk: 16:30 - 18:00 Uhr
~

přehlad 09/2021 nowych knihow a medijow z KEB: 

ke kulturnej protyčce ->

Heldec dom (bywša hospoda) >

wažna informacija: wot 01.12.20 žane putnikowanske přenocowanja/knihowanja wjace w Heldec domje - je nětk priwatnje přenajeny.

wozjewjenja ->

 • přichodne posedźenje gmejnskeje rady budźe 21.10.21 w 19:30 hodź. na gmejnskej žurli w Njebjelčicach -->
 • zjawny pokiw -->
 • Bekanntmachung zum B-Plan "Nebelschütz - westlich der Jesauer Str." -->
 • afrikanska swinjaca mrětwa --> informacije    karta
 • hasnjenje UMTSa Telekom -->
 • informacija za towarstwa a zarjadowarjow wo dobropisu GEMA za časy zawrjenja 2021 -->
 • atraktiwne spěchowanje za kupjenje swójskeho bydlenja -->
 • informacija kasy za skótne mrětwy (TSK) za plahowarjow pjerizny -->
 • iniciatiwa nadhódnota --> informacije (němsce)
 • wozjewenja za plahowarjow pjerizny --> 1   2 (karte)

energija a wobswět

 • w energije eficientna zahroda - dobra rada za lutowanje miliny a pjenjez -->
 • Bundesförderung für effiziente Gebäude --> Info´s
 • zwjazkowe spěchowanje za eficientne twarjenja -->
 • terminy energijowe poradźowanje 2021 atd. -->
 • spěchowanje socialnych institucijow --> informacije
 • spěchowanje energijowych projektow a ~ k škitanju klimy na komunalnej płoninje (němsce) ->

BASGO a hladanje (wšitko němsce)

 • soburěčeć, sobu rozsudźić a sobu wuhotować -->
 • ministerstwo za škit přetrlebarjow posylnja digitaltny kompas za starše ludźi -->
 • diskriminaciji w starobje napřećo dźěłać -->
 • mjezynarodny dźeń staršich ludźi -->
 • informacije za zesylnjenske šćěpjenje potrěbnych za hladanje -->
 • elektroniska akta patientow -->
 • informacije wot zwjazka za hladansku pomoc:
  * wosebite korona prawidła při hladanju płaća hač do 31.12.2021  -->
  * škitne šćěpjenje přećiwo korona -->

Aktualne akcije a spěchowanja

projekt DiANA

Njebjelčicy su tež jako jedyn přikład za wulku wšelakorosć tutoho angažementa sobu pódla:

www.doerfer-im-aufbruch.de/doerfer/nebelschuetz/

dalše publikacije wo Njebjelčanskeje gmejny:

"Přełamy - nazhonjenja towaršnostneje změny po 1989"
Sandstein nakładnistwo Drježdźany (2019)
ISBN 978-3-95498-500-5
wudawaćeljo: Ira Spieker; Enno Bünz; Winfried Müller; Joachim Schneider; Institut za sakske stawizny a ludowědu 
str. 46 - 55: "Wjeska trjeba ludźi, kotřiž so wo wjesku staraja, typiskeho staraćelja."

Sakska telewizija:

"W chlěwje - prěnja němska pěstowarnja za garnely" --> widejo

wideo "Wjesne twarjenje w Sakskej"

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de