Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

foto: F. Hoza, 2020

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěcaceje Horneje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

~ informacije k aktualnymi korona rjadowanjemi pod: --> wokrjes Budyšin ~

informatiwne wideo ke škitnemu šćěpjenju přećiwo korona -->

wot nazymy yoga za samodruhich z Lisu na gmejnskej žurli -->

rěčne hodźiny gmejnskeho zarjada ->

~ Pod dodźerženju aktualnych hygieniskich prawidłow (dalše informacije pod: --> link). ~

~ Wutoru, 28.09.21 su jenož hač do 11:15 hodź. rěčne hodźiny w běrowje ~

knihownja/tradiciska rumnosć ->

Pokiw nowych wotewrjenskich časow knihownje:
wutoru:  14:00 - 15:30 Uhr
štwórtk: 16:30 - 18:00 Uhr
~

přehlad 09/2021 nowych knihow a medijow z KEB: 

ke kulturnej protyčce ->

Heldec dom (bywša hospoda) >

wažna informacija: wot 01.12.20 žane putnikowanske přenocowanja/knihowanja wjace w Heldec domje - je nětk priwatnje přenajeny.

wozjewjenja ->

 • přichodne posedźenje gmejnskeje rady budźe hakle 23.09.21 w 19:30 hodź. wočak. na gmejnskej žurli w Njebjelčicach -->
 • afrikanska swinjaca mrětwa --> informacije    karta
 • hasnjenje UMTSa Telekom -->
 • informacija za towarstwa a zarjadowarjow wo dobropisu GEMA za časy zawrjenja 2021 -->
 • atraktiwne spěchowanje za kupjenje swójskeho bydlenja -->
 • informacija kasy za skótne mrětwy (TSK) za plahowarjow pjerizny -->
 • iniciatiwa nadhódnota --> informacije (němsce)
 • wozjewenja za plahowarjow pjerizny --> 1   2 (karte)

energija a wobswět

 • w energije eficientna zahroda - dobra rada za lutowanje miliny a pjenjez -->
 • Bundesförderung für effiziente Gebäude --> Info´s
 • zwjazkowe spěchowanje za eficientne twarjenja -->
 • terminy energijowe poradźowanje 2021 atd. -->
 • spěchowanje socialnych institucijow --> informacije
 • spěchowanje energijowych projektow a ~ k škitanju klimy na komunalnej płoninje (němsce) ->

BASGO a hladanje (wšitko němsce)

 • informacije za zesylnjenske šćěpjenje potrěbnych za hladanje -->
 • elektroniska akta patientow -->
 • za wopytowarjow wotewrěte hladanske domy -->
 • politika seniorow we wólbach za zwjazkowy sejm -->
 • iniciatiwa wot BMFSFJ a BAGSO k posylnjenju digitalneho wobdźělenja a suwerenity staršich ludźi -->
 • wólbowa proba -->
 • informacije wot zwjazka za hladansku pomoc:
  * wosebite korona prawidła při hladanju -->
  * škitne šćěpjenje přećiwo korona -->

Aktualne akcije a spěchowanja

projekt DiANA

Njebjelčicy su tež jako jedyn přikład za wulku wšelakorosć tutoho angažementa sobu pódla:

www.doerfer-im-aufbruch.de/doerfer/nebelschuetz/

dalše publikacije wo Njebjelčanskeje gmejny:

"Přełamy - nazhonjenja towaršnostneje změny po 1989"
Sandstein nakładnistwo Drježdźany (2019)
ISBN 978-3-95498-500-5
wudawaćeljo: Ira Spieker; Enno Bünz; Winfried Müller; Joachim Schneider; Institut za sakske stawizny a ludowědu 
str. 46 - 55: "Wjeska trjeba ludźi, kotřiž so wo wjesku staraja, typiskeho staraćelja."

Sakska telewizija:

"W chlěwje - prěnja němska pěstowarnja za garnely" --> widejo

wideo "Wjesne twarjenje w Sakskej"

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de