Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěčaceje Hornjeje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš
Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

Šulerjo gymnazija w Biskopicach su 2009 spěw wo Njebjelčicach napisali
-> 2009Nebelschütz-mp3

Foto: priwatne, 2009 

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

  • vhs seminar 25.11.2019 -->
  • delegacija z Benina 11.-17.11.2019 -->

Wozjewjenja ->

rěčne hodźiny ->

knihownja/tradiciska rumnosć ->

ke kulturnej protyčce ->

tu namakaće Heldec hospodu >

aktualne akcije ->

 

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de