Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Žiwjenjoběh Tomaša Čornaka (Biografie)

Čestnohamtski wjesnjanosta

Tomaš Čornak narodźi so 25. decembra 1963 w Kulowje.

Po dokónčenju dźesateho lětnika 1980 na Serbskej polytechniskej wyšej šuli w Ralbicach nawukny powołanje instalatera. Potym zasadźi so na wjele twarnišćach.

1984 so woženi a přećahny do Njebjelčic. Maja hromadźe ze swojej mandźelskej Beatu mjeztym tři dźěći a štyri wnučki.

W nalěću lěta 1989 załoži wón byrgarsku iniciatiwu w Njebjelčicach.

1990 bu Tomaš Čornak přez CDU-skupinu, kotruž bě sobuzałožił, jako kandidat za wjesnjanostu nastajeny a bu woleny.

Hač do lěta 2001 běše hłownohamtski wjesnjanosta. Nětko skutkuje dale jako čestnohamtski wjesnjanosta.
Runočasnje je wón wjednik twarskeho zarjada w Zarjadniskim zwjazku "Při Klóšterskej wodźe".
Za tute zastojnstwo kwalifikowaše so we wječornym studiju 1998 w Budyšinje na zarjadniskeho hospodarja (z diplomom).

Wón wuwiwaše wjesne wuhotowanske wustawki, kotrež pokazaja tradiciske serbske twarske wašnja.
Wjele projektow, kaž na přikład: Heldec hospoda, nowe twary při sportnišću, torož (unikat z lěta 1896) su w Njebjelčicach nastali. 

Hižo 25 lět organizuje Tomaš Čornak zhromadnje z towarstwami Mjezynarodne gmejnske swjedźenje w Njebjelčicach. Na tute swjedźenje přichwataja ludźi z našeje regiony kaž tež přećeljo z partnerskich gmejnow z Pólskeje, Čěskeje a Madźarskeje, ale tež młodostni a wopytowarjo z Ukrainy, Francoskeje, Danskeje a Benina (Afriki).

Tomaš Čornak je na to hordy, zo je Serb. Wón je sobuzałožer towarstwa KRABAT z.t., kotrehož předsyda wón do decembra  2005 bě. Wot 2018 je wón sobustaw prěnjeho serbskeho parlamenta „Serbski Sejm”.

Serbska rěč je žiwa a ma po jeho zrozumjenju wažnu zwjazowansku funkciju při rozšěrjenju wuchoda a europskej unije – tež dla jeho wuznamneho angažementa.

 „Hižo wjele lět so ja za wuwiće wnučkokmaneje wjeski a samopostajenje zasadźu"

artikl w SN 16.09.2020  -->

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de