Wuběr rěčow:

Wuhotowanje Heldec hospody

We hłownym domskim su towarstwowa stwa a dospołnje wuhotowana mała kuchinčka (deleka), dwójna stwa z dźěćacym łóžkom (w prěnim poschodźe) a skupinska stwa z 4 łožemi (w třěšnym poschodźe).

Pódlanski dom  poskića přebywansku rumnosć a kuchinčka (deleka) a skupinsku stwu z 4 jednotliwymi  łožami (třěšny poschod).

W srjedźnym twarjenju su sanitarne rumnosće za žony a muže (deleka) a skupinska stwa z 4 jednotliwymi łožami (třěšny poschod).

Na wonkownym arealu móžeja so připrawy za grilowanje a lěhwowy woheń wužiwać.
Njebjelčanske Domizniske a kulturne towarstwo poskića po wotrěčenju słódne jědźe z pjecy na swjedźeńskej łuce. Za sportowcow mamy tam tež polo za wolejbul a kopańcu.

Dalše informacije

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de