Wuběr rěčow:
/ CYRKEJ  / Nałožki  / Meja  

Mejestajenje a mejemjetanje

Zdónk wysokeho štoma - někak 15 metrow - so běli. Při kónčku so připrawi brěza abo šmrěk z pisanymi bančikami, kotrež holcy sobu přinjesu w barbje módrej, čerwjenej a běłej. To su mjenujcy barby serbskeje chorhoje. Zdónk so nětko wobwije z plećenej ranku.

Někotre dny do stajenja meje so započina z přihotowanjom. Zdónk, hałužki a druhe trěbne wěcy dyrbja so wobstarać. Ranku a wěnc hólcy a holcy zhromadnje wija. Potom ryje so na tym městnje, hdźež dyrbi potom meja stać, dźěra za zdónk. Skónčnje sebi młodostni wšitko přihotuja za nócnu stražu při meji.

Na Wałporu (30. apryla) so meja w Njebjelčicach staja. Hdyž potom meja steji, so dokowokoło młodźina a druzy wobydlerjo zestupaja a spěwaja k tomu serbske spěwy a kěrluše.

Nětko stražuje młodźina swoju meju, zo njeby jón žadyn cuzy podrězał. Hdyž mjenujcy meja w nocy wot 30. apryla na 1. meju padnje, njesmě so po starym wašnju sydom lět dołho žana meja wjace stajeć.

W lětach 1990 do 1994 stajachu čłonojo CDU-skupiny Njebjelčicy meju, dokelž njeběše so někotre lět do toho žana meja stajała. Ranku a wěnc wijachu pola Krawčikec. Tři do štyri muži štom z pomocu techniki stajichu. Pozdźišo přepoda CDU-skupina tutón nadawk mejestajenja zaso młodźinje.

W Serbskich Pazlicach, Miłoćicach a Pěskecach so meja wot młodźiny a mužow wjeski staja.

We Wěteńcy du wšitcy wobydlerjo po tym, zo su meju stajili zhromadnje na chodojty palenje. W tutych hodźinach su jim žno husćišo meju podrězali. Nětko tam młodźina hač do ranja stražuje.

W Njebjelčan pěstowarni so tež meja staja. Dźěći rejuja wokoło štoma a spěwaja zhromadnje spěwčki.

Na jednym dnju w meji so meja mjeta. Tutón podawk so w jednotliwych wjeskach našeje gmejny na wšelakich kóncach tydźenja wotměwa.
W Njebjelčicach rejuja młodostni wokoło meje. Potom so meja pušći a hólcy běža wo wjeršk. Štóž jako prěni mejku přimnje, je mejski kral. Wón wupyta sej swoju mejsku kralownu. Mejski kral a jeho kralowna so sydnjetej na konja a ćahnu z tamnymi porami přez wjesku. Po tym so zhromadnje swjeći.

W Miłoćicach wuhotuja tež dźěći swoje mejemjetanje. Hólcy běža wo wjeršk a štóž je prěni při mejce, je mejski kral a wupyta sej swoju mejsku kralownu. Mejski porik sydnje so potom na konja a tak ćahnu zhromadnje z dorosćenymi přez wjes. Pola dorosćenych so zhromadne poriki wulosuja. Mužojo so zdrasća běłu košlu a čorne cholowy a žony běłu bluzu a čornu suknju. Dźěći a dorosćeni swjeća potom na žurli w Miłoćicach. Tež wjesnjenjo z Wěteńcy su na tutón swjedźeń přeprošeni.

W Pěskecach so tež meja mjeta a po tym su reje a wjesoła zabawa w sportowym domje.

W Serbskich Pazlicach na sportnišću so stan staji a tak wobydlerjo zhromadnje swjeća, po tym, zo su meju mjetali.

Za dźěći Njebjelčanskeje pěstowarnje je tutón dźeń, hdyž so meja mjeta, cyle wosebity. Dźěći zestupaja so wokoło meje, spěwaja rjane serbske a němske spěwčki a wjesele sej tež zarejuja. Potom so meja mjeta. Hólcy z małeje a wulkeje skupiny běža wo wjeršk. Tón hólc, kiž jako prěni mejku přimnje, je mejski kral a smě sej mału mejsku kralownu wuzwolić. Zhromadnje ćahnu potom přez wjes.

 

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de