Gmejna Njebjelčicy
z wjesnymi dźělami Wěteńca, Miłoćicy, Njebjelčicy, Pěskecy, Serbske Pazlicy.

Katolska fara "Swjateho Měrćina"
Farar: Michał Nawka

Hłowna dróha 27
01920 Njebjelčicy
telefon: 03578 302005
faks: 03578/308866
e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

dale tež pod:

Rěčne hodźiny

Póndźela --- 
Wutora 07:30 do 12:00 hodź. 15:00 do 18:00 hodź.
Srjeda 07:30 do 12:00 hodź. 15:00 do 18:00 hodź.
Štwórtk 07:30 do 12:00 hodź. 15:00 do 18:00 hodź.
Pjatk 07:30 do 12:00 hodź. 15:00 do 18:00 hodź.
Sobota 07:30 do 10:00 hodź.
Njedźela --- 

Bože mšě

Póndźela 19:00 hodź. [ w serbskej rěči ]
Wutora 08:00 hodź. za seniorow [ w serbskej rěči ]
Srjeda 17:00 hodź. za dźěći [ w serbskej rěči ]
Štwórtk 19:00 hodź. W PĚSKECACH [ w serbskej rěči ]
Pjatk 19:00 hodź. [ w serbskej rěči ]
Sobota 18:30 hodź. [ w serbskej rěči | na 2. & 4. soboće w měsacu w němskej rěči ]
Njedźela 09:00 hodź. [ w serbskej rěči ] & 14:00 hodź.
Boža nóc přeco w 22:00 hodź. | Jutry (Sobotu) přeco w 20:00 hodź.

Farska cyrkej

Wot starodawna steješe wosrjedź wsy - na něhdyšim kěrchowje - drjewjana kapałka, swj. Měrćinej poswjećena. Bože słužby zastarachu mniša z klóštra  we Kamjencu a to něhdźe hač do lěta 1500.  W lěće 1739 wotpali so drjewjana kapałka.

Nětko bu wot lěta 1740 do 1743 nowa cyrkej natwarjena. Wona je po swojim stilu drje jedna  z najrjeńšich cyrkwjow daloko a šěroko. Stoji wysoko postajena na skale a hlada majestotnje do wsy dele. Cyrkej je wysoki twar, nutřka na 18 m wysoki. Cyrkej bu  1907 wot wušikneho mištra Hinrichsa z Lipska krasnje wumolowana. Rjane serbske wobrazy debjachu sćěny, zo bychu pozdźišim splaham swědčiłe, wo serbskim žiwjenju. Tež wšitke druhe wobrazy a symbole maja swoju wažnosć a debja a pyša krasnu swjatnicu. Tak  běše tu cyły katechismus a swj. pismo na sćěnach. Wumolowanja stachu so po předpismach knjeza fararja Kubaša.

Rjany a wuměłski je tež wulki wołtar. Wón je 16 m wysoki, korintiske stołpy a pilastry jón debja a na stronach stejitej postawje swj. Marhaty a Katyrny. Wyše wulkeho swjećeća, kotrež swj. Marijine donjebjesspěćo předstaja, je swjećo swj. Měrćina, ze stareje cyrkwje hišće zdźeržane. Na nowym wołtarju swj. Marije je rjane wołtarne swjećo swj. Měrćina. Tute je kralowska princesna Mathilda molowała a cyrkwi dariła.

1912 dósta cyrkej  nowe pišćele a 1923 tři nowe zwony. Dokelž so w druhej swětowej wójnje wšě tři zwony zebrachu, dósta cyrkej w lěće 1964 štyri nowe zwony z Apoldy.

Do wosady słušeštej zwotprědka jenož Njebjelčicy a Serbske Pazlicy. 1765 buchu Pěskecy do Njebjelčic zafarowane.

1993 so wosadna katolska cyrkej wonkownje dospołnje wobnowi. Stara třěcha so zwottorha, zo bychu přez Gerntkec třěchikryjarsku firmu ze Smječkec so móhli nowe cyhele připrawić.

Cyłe lěto 1993 so cyrkej tež wotnutřka wobnowi. Molerjo su jara pilnje dźěłali. Wjerch a sćěny dyrbjachu so pjeć razow z ruku bělić. Za to wužiwachu  jenož běłe wapno bjez kóždeho dalšeho přidawka.  Dospołnje wobnowi so tohorunja barokowy wołtar. Poslednje wobnowjenje sta so před 20 lětami. Tójšto dźěła maja hišće elektrikarjo. Za porjadne elektriske dźěła rukuje tu Špitankec firma ze Zejic. Wša elektriska instalacija bu wobnowjena. Wšě powody dyrbja so nětko hišće w kašćikach zwjazać. Drjewjane schody na chór so tohorunja wobnowja. Cyrkej nutřka budźe potom dospołnje ponowjena.

Tež wěža wot nutřka je dospołnje hotowa. Stary wobmjetk bu wotstronjeny a nowy připrawjeny. 

Suche

Sprache / Rěč / Language

Sprache auswählen


Städtebauliche Entwicklung

Aufruf zum Flächentausch privater Eigentümer mit der Gemeinde Nebelschütz zur Bauflächenentwicklung.
E-Mail: gemeinde@nebelschuetz.de


Baugebiet Nebelschütz

Vom potentiellen Erschließer gibt es aktuell wirtschaftliche Abwägungen zur Fortführung des Baugebietes Nebelschütz (Teilfläche 176/6). Interessenten können unter schuster@ibs-bonn.com ihren Bedarf anmelden.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.