Gmejna Njebjelčicy
z wjesnymi dźělami Wěteńca, Miłoćicy, Njebjelčicy, Pěskecy, Serbske Pazlicy.

Mnozy angažuja so wo kulturelne, ekologiske, hospodarske a infrastrukturelne wuwiće gmejny. K spěchowarjam wuwića tradicionelneho serbskeho sydlenskeho ruma słušeja na jednej stronje wobydlerjo Njebjelčanskeje gmejny sami a na druhej stronje wosobiny a institucije druhich kónčinow Němskeje a Europy. Wuraz tutych prócowanjow su nam spožčene wuznamjenjenja.

2021 EKU Sakske myto za přichod

Myto při projekće "wnučkokmane energijowe hospodarstwo za gmejnu Njebjelčicy" w kategoriji eku ideja komunow.

2021 EKU Zukunftspreis Zertifikat

2017 Jadriwa wjeska

Spožćenje myta "Jadriwa wjeska / Kerniges dorf 2017" Zwjazkoweho ministerija za zežiwjenje a ratarstwo (BMEL).

 • artikl Sakskich nowinow [⇒]
 • nowinarske wozjewjenje ministerija [⇒]
 • nowinarske wozjewjenje [⇒]
 • přepodaće mytaa href="/image/projekte/auszeichnungen/2018_Kerniges_Dorf_-_Preisverleihung_Nebelschütz_2.jpg""" [⇒]
 • wopismo [⇒]

2015 Sakske wubědźowanje "Nakrajne twarjenje"

2. myto při sakskim wubědźowanju "Nakrajne twarjenje" za projekt: Nowotwar ekologiskeje-kreatiwneje pěstowarnje "Jan Skala" Zahrodkowa 1a w Njebjelčicach w kategoriji "Nowotwar a dodatny twar" přepodate. Sposćenje myta dnja 26.11.2015 w Kumwałdźe.

"Kraj a ludźo – Małe gmejny tworja sej swój přichod"

Wüstenrot-załožba ja wupisała po cyłej Němskej wubědźowanje „Kraj a ludźo – Małe gmejny tworja sej swój přichod". Štwórtk, 15. oktobra 2009 přewjedźe so sympozij a mytowanje w Forumje hrodoweho parka w Ludwigsburgu.

Gmejna Njebjelčicy je w třećej mytowanskej skupinje jedne z pjeć pjenježnych připóznaćow we wysokosći 1000 € dóstała „ za přetwar a wutwar něhdyšeje kehelarnje a sportoweho domu na towarstwowe a posłužbowe srjedźišćo, štož pokazuje wulki engagement byrgarjow." Wjesnjanosta Čornak přijima myto.

2009 Generacijske myto Sakskeje 2009

2009 generationenpreis freistaat sachsen

2009 generationenpreis freistaat sachsen  herr tillich

2009 generationenpreis freistaat sachsen  bild 2 2009 generationenpreis freistaat sachsen  bild 3
2009 generationenpreis freistaat sachsen  bild 4 2009 generationenpreis freistaat sachsen  bild 5 2009 generationenpreis freistaat sachsen  bild 6 2009 generationenpreis freistaat sachsen  bild 7
 
 

2008 Europske myto

2008 eu dorferneuerungspreis

Gmejna Njebjelčicy bu 26.09.08 w nižozemskim Koudumje z "Europskim mytom za cyłotne a trajne wuwiće a ponowjenje wsy z wuběrnej kwalitu" wuznamjenjena.

K tomu poda so bus z 50 ludźimi na puć k mytowanju. Posudk jurorow je "Njebjelčicy zawostajeja předewšěm hłuboki zaćišć ze swojimi iniciatiwami k zachowanju a wutworjenju dźěłowych městnow, ze swojim zamołwitym wobchadźenjom z resursami, z ponowjenjom starych a škita hódnych twarjenjow, z tworjenjom maćiznowych a energijowych wobtokow, ze zachowanjom a hajenjom serbskeje rěče a serbskich tradicijow a jich zhódnjenjom jako turistiskej jónkrótnosću kaž tež ze zhromadnosću w gmejnje a z partnerstwami po cyłym swěće, kotrež sčinja je k wotewrjenej wsy z přichodom".

Dobyćerka lěta 2008 je južnotirolska gmejna Sand in Taufers w Italskej.     

Wjeski Europy před pruwowanjom!

Europske myto za ponowjenje wjeski 2008 - wubědźowanje mjez 29 wobdźělnikami z dwanaće narodnosćow dźe do druheho koła - pokazka najlěpšich wuwićowych projektow na kraju a we wsach - hesło 2008: "Přichod přez towaršnostne inowacije"

Srjedu, 28.05.2008 budźe sej skupinka posudźowarjow wot 14.30 do 17.30 hodź. Njebjelčicy wobhladać a hódnoćić. Potom je zhromadna wječer na swjedźeńskej łuce.

....dale čitajće prošu w němskej rěči....

2007 - 22. Zwjazkowe wubědźowanje "Naša wjes ma přichod"

2007 unser dorf hat zukunft

Wosebite wobydlerske prócowanja při planowanju, zwoprawdźenju a hajenju wjesneho žiwjenja, krajiny a zhromadnosće připóznawajo a hódnoćejo, spožči so gmejnje Njebjelčicy, wokrjes Kamjenc, slěborna medalja.

Mytowanje dobyćerjow wotmě so 25.januara 2008 w Berlinje. Zwjazkowy minister Horst Seehofer a předsydźa hódoćenskich komisijow přepodachu wopismo a slěbornu medalju. Wuznamjenjenje přiwzachu wjesnjanosta Čornak, Wolfgang Kraus a Marhata Korjeńkowa.

Z gmejny Njebjelčicy běchu so 50 wobydlerjow z busom do Berlina podali. „Njebjelčanska Trójka“ wustupi na jewišću ICC.

Knjez Thieme ze sakskeho krajneho zarjada za ratarstwo je slědowacy přinošk wozjewił w časopisu Miłoćanskeho CSB z.t.

2006 - dobyćer 6. krajneho wubědźowanja "Naša wjeska dyrbi so porjeńšić - naša wjeska ma přichod" (Kraj Sakska)

 • přepodaće myta 07.09.2006
 • hódnoćenje [⇒]
2004 2006 sachsischer landeswettbewerb

2005 - dobyćer we wubědźowanju "komukatiwna komuna"

 • myto w kategoriji "kónčina - serbske žro"
 • myto za inowatiwne podpěranje
 • přepodaće myta 08.07.2005 
2005 sprachenfreundliche kommune  serbska rec je ziwa
 

2005 - dobyćer 6. krajneho wubědźowanja "Naša wjeska dyrbi so porjeńšić - naša wjeska ma přichod" (wokrjesne wubědźowanje)

 • přepodaće myta 28.09.2005
2005 unser dorf hat zukunft 1

2004 - 2. městno w 6. krajnym wubědźowanju "Naša wjeska dyrbi so porjeńšić - naša wjeska ma přichod" (wokrjes Kamjenc)

 2004 2006 unser dorf soll schoner werden

2007 sakske krajne wubědźowanje wjesnjeho twarjenja

Architekturnemu běrowej Ulrich Hupfer spožći so za zapodaty projekt „wodowe hry Krabat Njebjelčicy“ wosebite wuznamjenjenje. Wopismo přepodachu w decembu w Drježdźanach Krajne towarstwo sakski škit domizny z.t. a Statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo.

2007 sachsicher landeswettbewerb
 

Sprache / Rěč / Language

Sprache auswählen


Städtebauliche Entwicklung

Aufruf zum Flächentausch privater Eigentümer mit der Gemeinde Nebelschütz zur Bauflächenentwicklung.
E-Mail: gemeinde@nebelschuetz.de


Baugebiet Nebelschütz

Vom potentiellen Erschließer gibt es aktuell wirtschaftliche Abwägungen zur Fortführung des Baugebietes Nebelschütz (Teilfläche 176/6). Interessenten können unter schuster@ibs-bonn.com ihren Bedarf anmelden.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.